Rapport

07-02-2019
Donderdag 7 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee naar huis.
Op dinsdag 19 februari en woensdag 20 februari zijn de 10-minuten avonden voor de groepen 1 t/m 7. Samen met de leerkracht gaat u in gesprek over de vorderingen van uw kind die u ziet op het rapport en het ouderportaal. U krijgt hier nog een brief over. Voor groep 8 zijn er de adviesgesprekken VO op maandag 11 en woensdag 13 februari.