jaarverslag

Jaarverslag MR 2017-2018

Door middel van dit stukje willen we u graag laten weten wat we het afgelopen schooljaar als medezeggenschapsraad (MR) hebben gedaan. We zijn dit jaar vier keer bij elkaar gekomen als MR en twee keer is er een gecombineerde vergadering geweest met het bestuur. Als MR houden we ons bezig met het beleid van de school en we hebben over bepaalde besluiten die in de school worden genomen instemmingsrecht of adviesrecht. Ook mogen we zelf met voorstellen komen. Hieronder volgt een overzicht van de zaken waar we ons onder andere mee bezig hebben gehouden:
  • We hebben aan het begin van het schooljaar het jaarplan van de school ingezien, daarin staat aan welke punten onze school wilde gaan werken (nieuwe methodes, digitaal rapport, ICT etc.)
  • We hebben de leerlingtevredenheidspeiling geëvalueerd
  • We hebben een gesprek gehad met de inspectie, zodat zij een goed beeld konden vormen van onze school
  • We hebben samen met het bestuur gezocht naar nieuwe kandidaten om in het bestuur plaats te nemen. En later ook naar kandidaten om op de lijst te zetten om zitting te nemen in de MR het volgende schooljaar
  • We hebben het vakantierooster, de begroting en de formatie voor het volgende schooljaar ingezien, besproken en goedgekeurd
  • We hebben de verschillende punten die jullie als ouders via de MR-leden doorgaven besproken en neergelegd bij de directie.
Al met al is er weer veel gebeurd dit jaar en hebben we ons best gedaan om positief kritisch mee te denken. We zijn tevreden over de samenwerking met het bestuur. We zijn blij om te zien dat de school serieus bezig is met professionalisering en hopen dat deze lijn in het nieuwe jaar zal worden voortgezet. We willen alle ouders bedanken voor de ingebrachte punten. Zoals u misschien al weet kunt u specifieke zaken bespreken met de leerkracht van uw kind(eren), maar zodra het betrekking heeft op het beleid of meerdere leerlingen, spreek ons dan gerust aan!

Hartelijke groet,
Johan Bals, Trudie de Kloe, Jaap Stam, Annechien van Vuuren, Joke Roodnat, Marjon van Dongen, Linda Stuij en Babette Verdoren