Schoolorganisatie

Onze school werkt volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat de leerlingen zijn gegroepeerd op grond van hun leeftijd. Tijdens het cursusjaar wordt hen in principe dezelfde leerstof aangeboden.
We houden echter daarbij zoveel mogelijk rekening met de capaciteiten en mogelijkheden van de kinderen, zowel op sociaal-emotioneel als op intellectueel gebied. Dit betekent dat leerlingen soms uit de groep gaan om in een andere groep een bepaald vak te volgen. Soms volgt een leerling een eigen programma binnen de eigen groep.

De school werkt schoolseizoen 2012-2021 met negen groepen. Daarnaast hebben we een plusgroep en extra ondersteuning door middel van klassenassistenten.

Schooltijden:

groep 5 t/m 8:           maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag             8.30 - 12.00 uur en  13.00 - 15.00 uur

                                       woensdag                                                                        8.30 - 12.15 uur  
                                     

groep 1 t/m 4:           maandag, dinsdag en donderdag                            8.30 - 12.00 uur en  13.00 - 15.00 uur

                                       woensdag                                                                        8.30 -  12.15 uur  
                                       

                                        vrijdag                                                                              8.30-12.00 uur 


Voor leerlingen met achterstanden is er extra zorg beschikbaar. In de eerste plaats gebeurt dit door de groepsleerkracht zelf. Is dit niet toereikend, dan wordt de IB-er ingeschakeld, wordt er een handelingsplan gemaakt en wordt er RT gegeven. Zijn de problemen hardnekkig, dan wordt externe deskundigheid ingeschakeld. Bij ernstige problemen of handicaps is er soms ondersteuning mogelijk in de vorm van van extra begeleidingstijd en financiële middelen.

De school beschikt over een speellokaal voor de jongste leerlingen. Dit lokaal wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs van groep 1 en 2. Ook wordt dit lokaal gebruikt voor ouderavonden en kerstvieringen.

Bij het onderwijs in groep 1 en 2 en deels in groep 3 wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven. Wat houdt dit in? Bij ontwikkelingsgericht werken staan een aantal kernactiviteiten centraal. De kernactiviteiten sluiten aan bij een bepaald thema, die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn. De werkles wordt gecombineerd met het werken in de hoeken en de arbeid naar keuze. We noemen dit spelen en werken. In groep 1 en 2 staat spelen en werken elke morgen en middag op het activiteitenplan. We selecteren en ordenen bij het spelen en werken die activiteiten die voor kinderen waardevol zijn of kunnen worden en verder kiezen we die activiteiten die voor kinderen voldoende ontwikkelingskansen bieden. 
Er wordt in deze groepen met weektaken gewerkt.

Ieder schooljaar is er een aantal activiteiten voor kinderen die niet allemaal op school plaatsvinden maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en hun plezier op school.
Enkele bijzondere activiteiten:

 • Kerst- en Paasvieringen
 • Sportevenementen: sportdag, damtoernooien, voetbaltoernooien
 • Verkeersexamen in groep 7
 • EHBO-examen in groep 8
 • EHBO-wedstrijd
 • Schoolreis
 • Excursies
 • Afscheidsavond groep 8
 • Acties voor een goed doel
 • Sinterklaasfeest
 • Juffendag
 • Tent- en pannenkoekfeest
 • Bezoek speeltuin
 • Kinderboerderij op dierendag