Taal kern 12

Deze laatste weken voor de zomervakantie zijn we begonnen aan kern 12 van taal. Deze kern heeft maar 1 doel: lezen! Heel veel lezen, allerlei soorten boeken en verhalen lezen, op allerlei plaatsen en tijdstippen lezen, samen lezen, alleen lezen, kortom: LEZEN! Nu doen we dat gelukkig graag in groep 3 en in veel rapporten is als trotswerkje ook gekozen voor een foto op de voorleesstoel. U begrijpt dat de jufs ook elke keer weer trots zijn als er hardop voor de klas wordt voorgelezen!

Nu is het bijna vakantie, en helaas is 6 weken niet lezen achteruitgang voor het leesproces. Het zou fijn zijn als de kinderen thuis ook gezellig blijven lezen en voorgelezen worden en zelf voorlezen. Zie het niet als huiswerkopdracht, maar als een fijn momentje om een paar keer per week met uw kind te beleven. Ga eens op bezoek bij een bibliotheek of een kringloopwinkel: boeken en strips in overvloed, een gratis of niet al te duur uitje voor een regenmiddag in de vakantie:)

Wij willen u bedanken voor de fijne contacten die er dit jaar geweest zijn en wensen u en de kinderen een heerlijke vakantie!

Juf Stuij en juf Nootenboom


_____________________________________________________________________________________________

Weet u wel dat we in groep 3 heel veel van buitenspelen houden? En dat we daarom ook graag buiten op het trapveld een gymles houden ipv in De Beemd? En dat we bijna elke maandagmiddag buiten een taalles moeten maken? Soms lezen, soms spelling, soms woorden springen, rennen, bij elkaar zoeken, samen een nieuw woord maken, de juiste hoepel opzoeken en allerlei variaties! En elke keer weer is het leuk om buiten bezig te zijn. Met je lijf leren is namelijk heel leuk, daarom springen we vaak in de klas ook de getallen of zoeken we een Engelse opdracht bij elkaar: make five noses. Je moet dan zo snel mogelijk 5 verschillende neuzen bij elkaar in een groepje hebben. Of seven hands, or ten feet, or stand up when you are wearing a blue shirt. 

Met taal leren we deze kern ook weer van alles:
Woorden als moeilijk, prachtig, koning
Maar ook woorden als spelen, vragen, schotel
En woorden als appelmoes, vuilnisbak, blokkendoos.
Helemaal geen makkelijke woorden om te lezen en soms ook zo lang. Daarom lezen we het woord vaak in stukjes, dat is gewoon handig om een lang woord toch goed te kunnen lezen.
En op de voorleesstoel horen we steeds weer dat we groeien in het lezen: het gaat niet meer hakkend, het gaat sneller, we kunnen al met iets luidere stem voorlezen en sommige kinderen gaan ook al steeds beter op toon lezen! U snapt dat een applaus na een voorleesbeurt op zijn plaats is!

Ook met rekenen blijven we druk: optellen en aftrekken tot 10 gaat al heel aardig, maar blijven we oefenen. Maar ook optellen en aftrekken tot 20 komt steeds aan de beurt en geld tellen en klok kijken en hoeveel weegt een dier nu eigenlijk en wat is dan zwaarder en hoe lang mag je ergens blijven? Heel veel lastige rekenvragen waar we ons hoofd over moeten buigen. Gelukkig hebben we hulpmiddelen: onze vingers, een rekenrek, een kralensnoer, blokjes, een eierdoos waar precies 10 dingen in passen, de getallenlijn tot 100, posters met verliefde harten en dubbelgangers. En natuurlijk elkaar, want samen leer je beter, je kunt elkaar helpen en hulp vragen en met elkaar leren we elke dag in groep 3.
___________________________________________________________________________________________

De vakantie is weer voorbij, de laatste periode in groep 3 is alweer aangebroken. 
Maandag zijn we begonnen met kern 10 van de taalmethode. Deze kern gaat over verzamelen, daarom hebben alle kinderen op de kast een bakje om spulletjes in te doen. Zoals u weet, past dit thema heel goed bij onze groep van echte verzamelaars. Je hoeft maar een willekeurig laatje open te trekken en er komen al heel wat schatten tevoorschijn. Sleutelhangers, voetbalplaatjes, kleine poppetjes, lego, playmobil, muntjes, dieren, heel veel gummen, scharen, stiften, kleurplaten.

Wat leren de kinderen in deze kern:
- woorden net als nieuw, ruw, sneeuw. Dit zijn de categorie 7 woorden van spelling
- woorden net als schommel, strijken
- woorden net als jaren, zomer, muren, leven
- woorden net als verste, vlugge, nare
- woorden net als slimste

Ook begrijpend lezen komt aan de orde. Lees eens goed, wat wordt er nu eigenlijk bedoeld? Als je te snel leest of radend, dan kan er opeens iets heel anders bedoeld worden lijkt het. Goed en zorgvuldig lezen is dus belangrijk. Ook als je een opdracht moet maken en de uitleg staat in de tekst.

Met rekenen blijft de getallenlijn heel belangrijk, hij komt al tot aan 100. Welk getal komt er voor 98? En welk getal komt erna? En voor 77? En na 43? En waarom is het belangrijk dat je oplet hoe je een getal schrijft? 95 euro is echt meer geld dan 59 euro!
Ook het rekenen met geld komt aan de orde. Dit is voor sommige kinderen best lastig, want contant geld wordt steeds minder gebruikt. 
Verder zijn we behalve de hele uren (grote wijzer op de 12), ook de halve uren aan het oefenen (grote wijzer op de 6). En als je om 1 uur naar school gaat en om 3 uur weer naar huis, hoe lang ben je dan op school geweest? Dat is pas echt lastig om te bedenken. Gelukkig ben je op school om te oefenen en nieuwe dingen te leren, niet omdat je alles al weet of kunt. En ook dat moet je leren:)

Verder zingen we graag, knutselen we, spelen we nog elke dag heerlijk in de hoeken, worden we voorgelezen door iemand uit de klas op de voorleesstoel, maken we ruzie en pret, zijn we heel lenig en enthousiast bij gym. En vooral: lezen we ons soms bijna suf! Want lezen, dat hoort er echt elke dag bij! Kortom, hebben we het gezellig tijdens al dat harde werken in groep 3.

***********************************************************************************************
Deze week zijn we langzaam begonnen met taal kern 9. Langzaam, omdat er door het project natuurlijk heel veel andere leuke dingen zijn om te doen op een dag. Volgende week gaan we ook nog in langzaam tempo en na het project gaan we de kern in normaal tempo afmaken, zodat we na de vakantie met kern 10 kunnen beginnen.

De komende dagen staan er nog veel leuke dingen op het programma. We hebben al veel mooie dingen gemaakt en de komende dagen hopen we ook nog allerlei lekkers te koken. Vrijdag in De Krom, maandagmiddag en dinsdagmiddag op school.

In kern 9 maken de kinderen kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties.
Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als 'kraai', 'kooi', 'groei'. 
Tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel'.
Het zijn nog woorden zonder open lettergreep.
Ook komen woorden aan de orde zoals: 'bedoel', 'verhaal', 'gezin'.

Begrijpend lezen
In kern 9 maken de kinderen kennis met allerlei oefenvormen voor begrijpend lezen. Enkele voorbeelden: Uw kind krijgt steeds een zin of een korte tekst. Daarna worden 3 uitspraken gedaan. Slechts 1 van de 3 uitspraken past bij de zin of tekst.
Voorbeeld: Els maakt een jurk. Die is voor de pop van Noor. Bij deze korte tekst staat een tekening.
Us kind kan kiezen uit de volgende uitspraken:
  1. De pop is van Els.
  2. Noor maakt een jurk.
  3. De jurk is voor de pop.
Misschien zal uw kind in het begin fouten maken bij deze oefenvorm, omdat het te snel denkt dat een bepaalde uitspraak wel goed zal zijn. Uw kind leert dat het de gekozen uitspraak goed moet controleren door de zin of tekst nog een keer te lezen.


Met rekenen zijn we de 50 al gepasseerd op de getallenlijn en we tellen al tot 60. We blijven veel oefenen met de verliefde harten: samen 10, met plussommen tot 10 en minsommen onder de 10. Ook verdwijnsommen en bijna verdwijnsommen blijven we vaak oefenen. Onze vingers, de getallenlijn en het rekenrek kunnen we gebruiken als we het lastig vinden.

Tijdens het project staan er elke dag taal en rekenen op het programma. Als u op de kijkavond komt kijken in ons restaurant, zult u zien dat we daarnaast nog heel veel andere leuke dingen hebben gedaan. Tot ziens in onze klas!


________________________________________________________________________________

Maandag na de vakantie starten we met kern 8 van taal. 

Het letterfeest was echt een feestje en het is heel leuk om de kinderen te horen lezen op de leesstoel. Deze hoge stoel komt bijna iedere dag even voor de klas te staan en op een lijst houden we bij wie er al op de stoel geweest is. Inmiddels zijn bijna alle kinderen 3 x geweest en gaan we straks al aan de 4e ronde beginnen. Soms horen we iets uit een leesboek, soms heeft iemand zelf iets geschreven, maar het is elke keer weer mooi om de vooruitgang en het plezier te zien en de positieve complimenten van de kinderen voor elkaar te horen.

In kern 8 leren de kinderen woorden met 2 medeklinkers vooraan, zoals zwaan of 2 medeklinkers achteraan, zoals kast. In kern 7 hebben we hier ook al mee geoefend.

Ook gaan we korte woorden leren met een open klinker achteraan, zoals ga (ipv gaa), zo, nu. Dit is voor de kinderen in het begin onlogisch, omdat ze weten dat dit een lange klank is. Zo staat er soms bijvoorbeeld Jaari op een werkje en ontdekken ze dat sommige namen anders geschreven worden als ze zelf bedacht hadden.

Nieuw deze kern zijn ook de woordgroepen nk van bank, wat hoort bij de spellingscategorie van de plankwoorden en ch van licht, wat hoort bij de spellingscategorie van de luchtwoorden.

Belangrijk in deze fase van lezen en schrijven is het spontane werk van uw kind. Wijs uw kind niet op alle spellingsfouten, creativiteit en spontaniteit zijn nu veel belangrijker dan foutloos schrijven. Het lees- en spellingsproces verloopt niet gelijktijdig, lezen gaat aan het spellen vooraf. 


Bij het rekenen blijven we bezig met sommen en splitsen. Voornamelijk sommen onder de 10, dubbeltallen tot 20 en de getallenlijn gaat al richting de 50. We maken veel gebruik van het rekenrek om zo de sommen inzichtelijk te maken. Ook blokjes, potloden en zelfs kinderen laten de sommen letterlijk leven onder de les.*********************************************************************************

We zijn begonnen in kern 7 en dat betekent dat alle losse letters in groep 3 zijn aangeleerd: tijd dus voor een feestje!

Dinsdagmiddag, 12 februari, vieren wij met de kinderen het letterfeest. Wie wil, mag in de middag verkleed op school komen. De kroontjes voor alle letterprinsen en letterprinsessen liggen al klaar, er liggen overal prachtige letters van klei en er hangen lieve leesmonsters.

De woordgroepen die we in deze kern leren: sch (schip) en ng (ring). De kinderen leren dit aan als één klank, niet als losse letters. Schip en ring kunnen allebei op de rode hak-kaart gespeld worden. Deze rode kaart staat voor m-k-m woorden: medeklinker-klinker-medeklinker. In dit geval: sch-i-p en r-i-ng. Het woord ring is ook een zingwoord van categorie 2. Ook dit wordt benoemd, zodat de kinderen later in groep 4 en hoger makkelijker de spellingsregels van deze woorden kunnen toepassen.

Ook komen dit thema de hoofdletters aan bod, net zoals een herhaling van de derde persoons 't': ik loopt, hij loopt, ik slaap, zij slaapt. En veel kleine woordjes: ik was me, de bal is van hem, het is haar paard. Woorden die te maken hebben met begrijpend lezen.

Met rekenen oefenen we op dit moment veel echte sommen, met en zonder plaatjes. Verdwijnsommen: 7 - 7 = 0, dubbelsommen: 3 + 3 = 6, de helftsommen: 8 - 4 = 4.
Ook komt de plaats op de getallenrij vaak aan bod, die rij gaat inmiddels al van 0 tot 50.

En als laatste nieuws is Dayani vandaag bij ons in de klas gekomen. Zij was al een keer wezen kijken, maar is afgelopen week verhuisd en woont nu in Oud-Alblas. Een fijne tijd gewenst bij ons in groep 3!

________________________________________________________________________________

Deze week zijn we begonnen met kern 6 en u heeft vast al gemerkt waar het in deze kern vooral over gaat: over dieren. De grote vraag van dit thema is: Kom jij uit een ei?

In het lokaal wordt druk gebouwd aan een dierentuin en een praktijk voor de dierenarts en er zijn al heel veel dieren deze week de school binnen gekomen. Sommigen houden ijs, anderen van water, weer anderen van warme lucht en er zijn ook gewonde dieren die gelukkig bij de dierenarts verbonden kunnen worden.

In dit thema leren we de letters: g - ui - au - f - ei
De woorden die we hierbij leren: geit - uil - pauw - duif - ei

U ziet dat de nadruk dit thema ligt op de 2-tekenklanken. We hebben in een ander thema de ou al geleerd, deze wordt  de Otje-ou genoemd. In dit thema leren we de au, dit wordt de Atje-au genoemd. Van de Atje-au is ook een poster in het lokaal. Staat een woord op deze poster, dan is het een Atje-au, zoals in pauw. Zo is er ook een poster voor de ei, op deze poster staan allemaal woorden waarin de ei voorkomt, zoals prei, paleis, trein e.d.. Deze posters zijn een hulpmiddel voor de kinderen om te leren of er een ij van ijs of een ei van geit moet worden geschreven. Deze spellingsregels komen in groep 4 ook aan de orde. De kinderen moeten deze woorden gewoon leren, er is geen regel om uit te vinden welke ou/au of ij/ei er geschreven moet worden. 

In het lokaal hangen ook 8 platen die horen bij de spellingsregels van de woorden die we aan het leren zijn. Er zijn hakwoorden, zoals h-u-t, eer/oor/eeurwoorden, zoals beer en peer, langer maak woorden, zoals hond en bad: je hoort een t maar je schrijft een d. Maak het woord langer om te horen wat de laatste letter is. Als we een woord benoemen tijdens het lezen, zeggen we ook de categorie erbij: beer is een categorie 5 woord, eer/oor/eur. Zo benoemen we ook vaak letters per categorie: m is een medeklinker, o is een korte klank, aa is een lange klank, ie is een 2-tekenklank. Door vaak tussendoor de categorie van een woord of letter te benoemen, weten de kinderen wat voor soort woord of letter het is en kunnen zij in de hogere groepen de spellingsregels makkelijker toepassen.

Lezen blijft enorm belangrijk, we houden elke dag bij hoeveel boeken er geruild worden op school en wat er thuis gelezen wordt. Ook hebben we een leesmonster gemaakt en zijn er weer nieuwe boeken van de bibliotheek om heerlijk in te snuffelen.
En wat denkt u van het voorlezen op de leesstoel uit een zelfgekozen boek, erg leuk!

Na dit thema worden er in groep 3 geen nieuwe letters meer geleerd, de c - q en x komen te weinig voor in de boeken die de kinderen nu nog lezen om daar nu al te veel aandacht aan te besteden. Wel komen er woordgroepen later in het jaar, zoals sch - eur - ooi. Deze en anderen komen in het volgende halfjaar aan bod.

Met rekenen houden we ons vooral bezig met splitsen onder de 10, de getallenlijn en de klok komt aan de orde. De sommen komen nu ook echt als een som (2 + 3 =, 5 - 2 =) aan de orde, niet alleen in een plaatje.

___________________________________________________________________________

Alle spullen van Pluk, Aagje, Sint en Piet zijn weer opgeruimd en we zijn in de klas bezig met Advent en Kerst. De eerste twee Adventskaarsen zijn 'aan', de sterren hangen al op het raam en we zingen over de Koning die als een baby geboren is in Bethlehem. Zo leven we toe naar het Kerstfeest volgende week donderdagavond. 

Deze week zijn we begonnen met taal kern 5. In het buurthuis komt een verhalenverteller op bezoek. Het is een reus van een man met een heel bijzondere jas. Een jas met heel veel zakken en in elke zak zit een verhaal.
In deze kern leren we de letters: eu - j - ie - ij - ou - uu
De woorden die aan bod komen: reus - jas - riem - bijl - hout - vuur
De eerste weken van het nieuwe jaar zullen we kern 5 afronden.

Met rekenen zijn we bezig met met erbij en eraf sommen tot 10. Dit doen we aan de hand van bussommen, situaties die we met elkaar uitspelen van kinderen die buiten spelen en die weer andere kinderen ontmoeten, of juist weer naar binnen gaan. We schrijven sommen met vierkanten en rondjes, we tellen wat af met elkaar. Inmiddels tellen we de getalrij al tot 40 en weer terug.
Splitsen van getallen is ook een heel belangrijk onderdeel de komende weken met rekenen. 4 + 4 is 8, maar 5 en 3 ook, en 6 en 2 ook. En er zijn ook verliefde harten, die altijd samen 10 zijn.

We gaan nog heerlijk een aantal dagen met de kinderen aan de slag en hopen ze dan in 2019 weer te ontmoeten. Alvast een hele fijne vakantie gewenst met bijzondere feestdagen en Gods zegen voor 2019.

Juf Stuij en juf Nootenboom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het winkeltje van meneer Pen en de torenkamer van Pluk, de jurk van Aagje en de pet van Pluk, allemaal is het te vinden in groep 3. Elke dag wordt er heerlijk mee en in gespeeld. Ruth en Nicole schrijven wat af in de winkel, Freek verzint allerlei mooie oplossingen, Loïs en Jet lopen graag rond als Aagje en Tim en Tycho vinden het bed van Pluk heerlijk. Dirk, Jari, Sijbrand en Julian bouwen intussen allerlei moois van lego of kapla, Guus en Jens doen gewoon van alles wat en Fleur knutselt er rustig op los. Tamara, Ranomi, Renate, Amber verven prachtige harten, beren, mensen en regenbogen en ondertussen spelen Jayden en Mats, Hannah en Chloë een spelletje, maken een krijttekening of gaan even op bezoek bij Pluk.

U snapt wel dat het een gezellige boel is in groep 3. Maar spelen in de hoeken is natuurlijk niet het enige wat we doen deze weken. We zijn veel bezig met erbij en eraf, plus en min, meer en minder. En hoe kun je handig tellen tot 20 met een eierdoos of een kralenrek?

Met taal zijn we vandaag (20-11) begonnen met kern 4. Het themaverhaal gaat over een oma die met haar kleinkinderen op avontuur gaat.

De woorden die we in dit thema leren: huis - weg - bos - tak - hut
De letters die bij deze woorden horen: h - w - o - a - u

Bij het aanleren van de letters, leren we ook het soort letter aan: is het een korte klank (a, o, u), een lange klank (aa, ee, oo), een medeklinker (h, w, k, s) of een tweetekenklank (eu, ij, au). Door de soort steeds te benoemen, wordt dit voor de kinderen een automatisme waar ze later met spelling profijt van hebben. Als je weet dat bij een korte klank een verdubbeling kan komen van medeklinkers, zoals bijv. in hokken, dan is het wel handig als je weet wat een korte klank is en wat een medeklinker is. In groep 3 gaan ze allerlei woorden al tegenkomen in teksten, in groep 4 en hoger leren ze de spellingsregels erbij.

In deze kern komt ook de 3e persoons 't' voor het eerst als regel aan de orde: ik loop - hij loopt, ik ren - Saar rent, ik slaap - Roos slaapt. Vaak heel gewoon voor een kind in de spreektaal, maar vanaf nu moeten ze zich hier ook bewust van zijn bij het schrijven.

Sommige kinderen hakken nog het liefst elk woord hardop, veel kinderen doen dit al zacht in hun hoofd en sommige woorden kunnen ze allemaal al in één oogopslag lezen. Vanaf deze kern moeten de kinderen ook zelfstandig korte zinnen kunnen lezen. Het blijft leuk om te zien hoe snel de leesvorderingen gaan. U kunt nu ook de nieuwe woordenlijsten van kern 4 gaan lezen. Laat de kinderen die woorden lezen die staan bij de plaatjes die in de klas zijn behandeld. Deze letters zijn dan bekend. Elke dag iets lezen is belangrijk, maar leesplezier staat voorop. 

Klik voor een filmpje op het woord:

huis
weg

bos

tak
hut

Oefeningen bij kern 4
Structuurwoorden
Woorden

Wat is goed?

Memoryspel 1
Memoryspel 2
Sleepspel 1
Sleepspel 2
Sleepspel 3

 

Klik hier voor nog meer spelletjes bij kern 4********************************************************************************

Na een week herfstvakantie zijn we vandaag direct begonnen met kern 3. Nou ja, niet echt direct, want er moest wel even wat afgekletst worden natuurlijk en ook de nieuwe plaatsen in de klas zorgden voor het nodige rumoer. Maar dat zal vast snel wennen. De bakkershoek is opgeruimd en wordt nu omgebouwd tot het winkeltje van meneer Pen uit ons voorleesboek "Pluk van de Petteflet" van Annie M.G. Schmidt.

Kern 3 begint met het verhaal van een bijzondere doos en doos is ook het eerste woord dat we deze kern leren. De woorden die in deze kern aan de orde komen zijn: doos - poes - koek - ijs - zeep
De letters die we hierbij gaan leren: d - oe - k - ij - z
Verder herhalen we de letters van kern 1 en 2: m - r - v - i -s - aa - p - e - t - ee - n - b - oo

De kinderen kunnen nu al echt korte verhaaltjes gaan lezen. Dit doen we elke dag in de klas, het kernverhaal, maar ook tijdens het stil lezen komen er steeds meer boekjes die al een echt verhaal vertellen i.p.v. alleen losse woordjes.

Ons doel was om voor de herfstvakantie in ieder geval 50 boekjes te lezen thuis, die we in de klassenbieb ruilen, we probeerden er 60 te lezen en we hoopten de 70 te halen. 50 is zeker gelukt, 60 ook, 68 zelfs! Vanmorgen kwamen we aan de 73 en we hebben afgesproken het papier te laten hangen tot we bij de 100 zijn. Zou dat deze week nog lukken of misschien volgende week?  U begrijpt dat een bezoek aan de grote bibliotheek natuurlijk ook erg leuk is met uw kind.

De woordrijen van kern 3 zijn nu aan de beurt. Vandaag zijn we begonnen met de eerste rijtjes bij het plaatje van de doos. Heel veel plezier gewenst met het samen lezen met uw kind. Hoe bijzonder is het dat na 8 weken groep 3 uw kind u al iets kan voorlezen? Geniet er vooral van!


Klik hier voor de kleurplaat van de poes

 
Mini-loco oefeningen bij kern 3
 
memoryspel 1
memoryspel 2
 
memoryspel 3
memoryspel 4 

Letters
Klank en letters
Letters in de juiste volgorde        

 Klik hier voor de fimpjes bij de woorden van kern 3:
doos
poes 

 
koek
 
ijs
zeep
 
Liedjes bij kern 3:
 
Alles begint met een "P" 


_______________________________________________________________________________

Wat ruikt het toch lekker in de bakkershoek! Elke dag wordt er druk verkocht, taarten gemaakt en brood gebakken. Gelukkig blijft de hoek nog even open, ook al zijn we aan een nieuw thema begonnen vandaag. Taal kern 2 gaat over je lijf. Noor en Sem moeten naar zwemles, maar er gaat helaas iets mis. Mis met Sems been en buik, maar ook met mama's teen.

De woorden die in kern 2 aan de orde komen zijn: teen - een - neus - buik - oog
De letters die hierbij horen: t - ee - n - b - oo

Verder oefenen we elke dag met de vaardigheden die kinderen nodig hebben om vlot te kunnen leren lezen:
- het hakken van woorden in losse klanken, bijvoorbeeld t - ee - n'
- het plakken van losse klanken tot een woord, 't - ee - n' wordt dan 'teen'

Ook gaat de ontdekkingsreis met de losse letters en klanken gewoon verder, zoals de 'p' van 'pen' en de 'i' van 'vis' en de 't' van 'teen' vormen samen weer een nieuw woord: 'pit'. Sommige kinderen ontdekken onderweg meer verrassingen dan andere kinderen, maar dat is prima.

In de woordenlijsten van veilig en vlot kunt u nu thuis beginnen met het lezen van de eerste woordjes van kern 2. U kunt alle lijsten vinden op deze website onder 'groep 3'. Let wel op, lees alleen thuis de woorden die op school ook al aangeboden zijn, nu bijvoorbeeld de woorden die staan bij het plaatje van de teen. De kinderen weten al heel snel welke woorden ze wel of niet op school gelezen hebben.

We hebben de afspraak gemaakt om de woorden die we al kennen, bijvoorbeeld de woorden die direct aangeboden zijn (ik, maan, roos, vis, sok, pen, en), niet meer eerst te hakken. Deze woorden kunnen we direct al lezen. Vaak worden de woorden zingend gelezen, dit betekent dat elke letter aangehouden wordt tot de volgende letter. Overdreven lees je dan ttteeeeeeeeennn. Zo wordt het één woord en niet 3 losse klanken.


Dinsdagmorgen hebben we gym. Om de week is hier ook een meester bij aanwezig van Molenwaard. Het is fijn als de kinderen op deze dagen makkelijke kleren aanhebben en hun gymschoenen meenemen naar school.

Nog wat leuke oefeningen voor thuis

Memoryspel 1
Memoryspel 2
Memoryspel 3 
Sleepspel 1 
Sleepspel 2
Sleepspel 3
De letter t 
De letter n 
De letter oo 
oo of i 
De letter aa 
 
Filmpjes bij kern 2:
teen
neus 

buik 
oog 
 
Leuke websites bij kern 2: 
Veilig leren lezen 
 Leesdas 


********************************************************************************

De eerste 10 dagen van het schooljaar zijn alweer om en de kinderen zijn inmiddels al aan veel nieuwe dingen en regels in groep 3 gewend. Wel zijn ze erg blij dat je in groep 3 ook nog mag spelen, want van al dat werken in een schrift kun je best moe worden.

De leesmethode die wij gebruiken heeft het jaar verdeeld in 12 kernen. Elke kern duurt ongeveer 3 weken. De letters die we leren tijdens de taalles, worden ook direct aangeboden tijdens schrijven. Dit schooljaar schrijven de kinderen in blokletters, omdat deze letters het meeste lijken op de letters die de kinderen aangeboden krijgen tijdens de lessen en in al het leesmateriaal. Vanaf groep 4 leren de kinderen met behulp van gebonden schrift letters vloeiend aan elkaar te schrijven.

Wat leren de kinderen in kern 1:

- de letters        m - r - v - i - aa - s - p - e

- de woorden    ik - maan - roos - vis - sok - aan - pen - en

! De kinderen leren de letters aan de hand van de woorden, ze spreken de letters uit met de klank en niet met de alfabetnaam. 'mmm' in plaats van 'em' bijvoorbeeld.

- Ze ontdekken ook dat er niet alleen de letter in het woord zit, die wordt aangeboden, maar dat woorden nog andere klanken bevatten. 

- De kinderen ontdekken het systeem van onze spelling: woorden bestaan uit losse letters. De letter die je het eerst hoort, schrijft je ook het eerst.

- Een heel eenvoudige, maar voor de kinderen belangrijke ontdekking: je kunt die letters ook op een andere plaats zetten, dan krijg je een ander woord. Vis is dus niet altijd 'vis', maar kan ook 'is' worden of met de letter m van maan 'mis'. De kinderen hebben in hun laatje een klikklakboekje. Hier komen alle woordjes die ze aangeboden krijgen met losse letters in te hangen. Sommige letters komen zowel vooraan als achteraan te hangen. De 'r' van roos bijvoorbeeld, kan ook achteraan in een woord voorkomen. Zo kan 'maan', 'maar' worden en kan er ook 'raam' of 'room' gemaakt worden. Voor sommige kinderen is dit een superboekje om zelf nieuwe woorden uit te vinden, voor anderen is het gewoon nog een boekje wat je alleen pakt als de juf dat zegt. 

Op school lezen we elke dag woordrijen, zowel op het bord als uit het boekje Veilig en Vlot. Voorgaande jaren kregen de kinderen een kopie van dit boekje mee naar huis, dit jaar willen we de woordrijen op de site zetten. Via onderstaande link komt u uit bij de woordrijen van kern 1. De kinderen lezen de rijtjes van het woord waar we in de klas ook mee bezig zijn. U hoeft dus niet direct thuis alle woordrijen achter elkaar te lezen. Het helpt wel enorm als u thuis met uw kind elke dag een paar rijtjes leest. De pagina's uit het boekje staan in de leestrainer per 2 op 1 pagina. Elke dag 1 pagina van de leestrainer is voldoende, ga vooral niet te veel of te lang thuis oefenen. Het lezen is groep 3 moet vooral leuk blijven, de magie van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in de wereld om je heen.


https://leestrainer.nl/vll/veiligenvlot/kern1.pdf


Spelletjes bij kern 1
memoryspel bij kern 1
memoryspel 2 bij kern 1 
memoryspel 3 bij kern 1
sleepspel bij kern 1 
sleepspel 2 bij kern 1 
structuurwoordenspel
letters kern 1 
oefeningen alle kernen 
oefenwoorden kern 1 
structureerwoorden 
 
 
Filmpjes: 
Klik hier voor het filmpje "Ik"
Klik hier voor het filmpje "roos". 
Klik hier voor het filmpje " de pen"
Klik hier voor het filmpje " de maan " 
Klik hier voor het filmpje :"de vis"

Klik hier voor het filmpje: "de sok"
Klik hier voor het filmpje: "maanlicht"

Klik hier voor het filmpje: "waarom is het over dag licht en 'nachts donker" 

 
**********

Welkom in groep 3: sijbrand, tamara, guus, dirk, jari, ruth, jens, fleur, loïs, freek, nicole, ranomi, hannah, jayden, amber, chloë, jet, mats, renate, tycho, tim, julian

Gezellig dat jullie al bijna op school komen bij ons in de groep. De tafels en stoelen staan klaar en in jullie laatjes zitten al wat spulletjes. Maandagmorgen mogen je moeder en vader meelopen in de klas om te kijken waar je zit en hoe alles eruit ziet. 

Dinsdagmorgen en donderdagmiddag gaan we naar de gymzaal. Tot de herfstvakantie 1x in de week, de andere keer gaan we buitenspelen. Na de herfstvakantie gaan we 2x in de week. Wil je dan je gymkleren meenemen en je gymschoenen? Maandag hoor je welke dag we naar de gymzaal gaan.

Geniet nog even van de laatste vrije dagen en tot maandag!
juf Stuij en juf Nootenboom