Welkom in groep 3a!

Algemene informatie

 • Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en om de week de vrijdag is juf van den Berg in de groep en op woensdag, donderdag en om de week de vrijdag staat juf Stuij voor de klas.
 • Deur open: De schoolhekken gaan om 8:15 uur open. De bel gaat om 8:25 uur, zodat we om 8:30 uur echt kunnen starten. De bel gaat 's middags om 13:00 uur.
 • Verjaardagen: Het is de gewoonte dat elk kind op zijn/haar verjaardag mag trakteren. De jarige mag ook trakteren in de overige groepen.
 • Schoolfruit: Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen verplicht fruit mee. Op de andere schooldagen mogen de kinderen fruit of koek meenemen, liever geen snoep en chips.
 • Zending: Het geld voor de zending wordt door alle groepen op maandagmorgen meegebracht. De school heeft via Woord en Daad een kind uit Ethiopië geadopteerd. De rest van het geld gaat naar de I.Z.B. en G.Z.B.
 • Klassenouder: Deze moeder (of vader) neemt een aantal organisatorische werkzaamheden van de groepsleerkracht over. Te denken valt hierbij aan: het regelen van een excursie, het vragen van ouders om te rijden etc. Per jaar wordt er een nieuwe klassenouder gevraagd door de groepsleerkracht.
 • Gym: 2x in week gaan we gymmen in het De Beemd, op dinsdagmorgen van en op donderdagmiddag. Het is voor uw kind prettig als het makkelijke kleren heeft voor de gym én gymschoenen. Op maandag- en donderdagmiddag gaan we tot de herfstvakantie ook nog lekker buitenspelen. Tot de herfstvakantie gaan we op donderdag buiten spelen / of bij slecht weer naar het speellokaal i.p.v. de gymles.
 • Godsdienst: Op maandagmorgen overhoren we de psalm (zie psalmrooster). Deze psalm zingen we iedere dag een aantal keer in de klas. Op maandagmorgen halen we zendingsgeld op voor Woord en Daad en de GZB. 3x in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel: op dinsdag, woensdag en donderdag. 1x in de week is er een verwerking van de vertelde verhalen bv. puzzel/kleurplaat enz. op vrijdag.
 • Rekenen: We werken met de methode: Wereld in getallen. Na 3 of 4 weken hebben de kinderen een toets en herhalen we lesstof die nog niet beheerst wordt. 1x in de week werken ze met het computerprogramma Wereld in getallen en als aanvulling uit Rekentuin. We gaan in de loop van het jaar werken op 3 niveaus, minimum/basis/plus. Voor de kinderen zijn dit de 1 ster, 2 sterren en 3 sterrentaken.
 • Taal - Lezen: We gaan dit jaar voor het eerst werken met de nieuwe leesmethode: Lijn 3. Deze methode werkt vanuit een letter naar het maken van woorden. We gaan dit jaar met de buschauffeur langs 12 haltes in letterstad, 12 thema's. De kinderen hebben een busboekje waar ze na ieder thema een sticker in mogen plakken. De methode is heel breed , naast het leren lezen er is o.a. aandacht voor woordenschat, spelling, mondelinge communicatie, leesbevordering. Ook worden er verschillende werkvormen ingezet om het leren lezen beter aan te laten sluiten bij de jonge kinderen. We werken met een magnetische woordendoos, een werkschrift, een lesboek, leesboeken, prentenboeken, woordkaarten, letterkaarten, hakkaarten, wisselrijtjesboekje en wandplaten, een woordmaker en luister-cd. Ook hebben we bij de methode de spellenkist aangeschaft, hierin zitten leerzame leesspellen. Bij de nieuwe methode zit ook een digitaal oefenprogramma waarmee de kinderen op hun eigen niveau spelenderwijs het aangeleerde kunnen verwerken. We werken in de klas op 3 niveaus, verlengde instructie/basis/verkorte instructie. Als aanvulling lezen de kinderen iedere dag 10 min. uit een leesboek uit de klassenbibliotheek en wordt er elke dag voorgelezen. Ook komen er regelmatig nieuwe boeken uit de openbare bibliotheek, zodat er steeds een nieuw aanbod boeken is.1 x per week oefenen we op de computer de lessen die bij elke kern horen. We oefenen extra met kinderen die een verlengde instructie nodig hebben m.b.v. het programma Bouw.
 • Ontwikkelingsmateriaal: Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs erg belangrijk is en veel kinderen nog erg graag spelen en bewegen, is er elke dag tijd voor het spelen met ontwikkelingsmateriaal: spelen in de hoeken. Deze hoeken zijn wisselend van materiaal en kunnen ingezet worden voor o.a. taal en rekenen, om samen bezig te zijn en van elkaar te leren. Maar ook om heerlijk te ontspannen en creatief bezig te zijn. Drie keer in de week is dit een kwartier met een maatje en in een hoek volgens een schema vroeg op de dag. De andere drie keer is het een half uur aan het einde van de dag met vrije keuze in materialen en maatjes.
 • Geschiedenis - Aardrijkskunde - Biologie: We werken met de methode voor wereldoriëntatie De Zaken.
 • Wonderlijk gemaakt en techniek: Voor seksuele vorming werken we met de methode Wonderlijk gemaakt. Deze lessen starten na de kerstvakantie en vinden om de zoveel weken plaats. Hiervoor krijgt u van te voren via de nieuwsbrief bericht. Voor techniek hebben we nog een aantal praktische lessen. Deze kisten met allerlei lessen worden gegeven tijdens de techniekweken.
 • Verkeer: We werken met de lesmap van Veilig Verkeer Nederland. 3x per jaar zijn er praktische lessen op het plein: School op Seef. De data hiervan en preciezere informatie volgen via de nieuwsbrief.
 • Sova (sociaal emotioneel leren): We werken met de methode Kwink. 2x in de week een lesmoment en de eerste periode tot aan de herfstvakantie bijna elke dag een kort stukje of spelletje om elkaar als groep goed te leren kennen. Ook de rest van het schooljaar komen er vaak momenten of spelletjes tussendoor. 4x per jaar is er een ouderbrief en een koelkastposter voor thuis.
 • Muziek/Tekenen/Handvaardigheid: We werken met de methode Eigenwijs. Iedere week is er een muziekles waarvan 1x in de 2 weken door een vakdocent op maandag. Iedere week is er een tekenles en een handvaardigheidsles waarbij we de methode Uit de kunst als bronnenboek gebruiken en vooral kijken naar de gebeurtenissen of interesses die er op dat moment in de klas spelen. Tijdens de cultuurweken gaan we op excursie of komt er een kunstenaar in de klas enz.
 • Citotoetsen: AVI/DMT (woorden en tekst lezen), rekenen en spelling.
 • Zelfstandig werken: Als de juf aan de instructietafel werkt met een aantal kinderen, mogen de andere kinderen de juf niet storen. De leerlingen weten dit en zien dit aan de ketting die de juf draagt. Na de herfstvakantie leren de kinderen ook met behulp van een verkeerslicht wanneer ze zelfstandig moeten werken (rood), wanneer ze aan hun buren hulp mogen vragen (oranje) en wanneer ze aan de juf hulp mogen vragen (groen). Na het taalwerk gaan de kinderen met behulp van het planbord de stof verder uitwerken en verdiepen. Het planbord biedt diverse materialen aan, die bij elke kern weer kunnen wisselen. Na het rekenwerk biedt de methode op een bepaald moment het taakwerk aan, verdeeld over 1, 2 of 3 sterren. Dit is na het eerste halfjaar. Voor die tijd biedt ook hier het planbord of whiteboard taken aan, die de kinderen kunnen doen na het reguliere werk.
 • Computer/chromebook: 2 x per week werken we een half uur op de chromebooks, 1x voor rekenen en 1x voor taal. Elk kind heeft een eigen chromebook en een eigen account, waarbij het zelf kan kiezen uit bepaalde spellen die aansluiten bij de lesstof die op dat moment actueel is.
We hopen met elkaar op een fijn en goed schooljaar!

Groeten,
de juffenOuderbrieven Lijn 3:

Lijn 3 Ouderbrief thema 1.pdf


Lijn 3 ouderbrief thema 2 .pdf

Lijn 3 Ouderbrief thema 3.pdf

Lijn 3 Ouderbrief thema 4.pdf

Lijn 3 Ouderbrief thema 5.pdf

Lijn 3 Ouderbrief thema 6.pdf


Klankenbord Lijn 3:

Lijn 3 Klankenbord thema 1.pdf

Lijn 3 Klankenbord thema 2.pdf

Lijn 3 Klankenbord thema 3.pdf


Lijn 3 Klankenbord thema 4.pdf

Lijn 3 Klankenbord thema 5.pdf

Lijn 3 Klankenbord thema 6.pdf


Doelen Rekenen Wereld in Getallen:Wereld-in-getallen-3a-blok-1.pdf

Wereld-in-getallen-3a-blok-2.pdf

Wereld-in-getallen-3a-blok-3.pdf

Wereld-in-getallen-3a-blok-4.pdf